Reklama

Posted |

Reklama w tradycyjnej formie

Działania promocyjne w internecie odznaczają się bardzo dużą skutecznością, ale to nie oznacza, iż należy rezygnować z tradycyjnych form reklamy takich jak np. reklama outdoorowa, ogłoszenia w lokalnej prasie itp. Wiążą się one co prawda z niemałymi wydatkami, ale z drugiej strony spore jest tu też pole do popisu w kwestii negocjacji warunków współpracy ze sponsorem lub sponsorami wystawy.

plakat_druk

Siły tradycyjnego przekazu nie wolno lekceważyć – zwłaszcza jeśli część potencjalnych odbiorców wystawy to ludzie, którzy nie korzystają z internetu systematycznie.

Wydawnictwa towarzyszące wystawie

Wydawnictwa informacyjne towarzyszące wystawie to kolejna świetna metoda promocji podnosząca jednocześnie prestiż wydarzenia. Broszury, katalogi, okolicznościowe gazetki, ulotki itp. – bo o nich właśnie mowa – wymagają profesjonalnego przygotowania.

Read More

Promocja wystawy

Posted |

Jak promować wystawę?

Przygotowanie wystawy jest czasochłonnym przedsięwzięciem wymagającym sporych nakładów pracy i finansów. Aby efekty tych działań nie poszły na marne i nie pozostały bez echa, koniecznie należy zadbać o marketingowy aspekt przedsięwzięcia – bez odpowiedniej promocji nawet najlepiej zorganizowane wydarzenie nie będzie zauważone i nie wzbudzi dużego zainteresowania.

wystawy_net

Działania promocyjne to jeden z najważniejszych elementów każdego projektu mającego na celu zorganizowanie wystawy – nie ma przy tym znaczenia, co dokładnie jest jej przedmiotem. Możliwości w tym obszarze są obecnie ogromne, aczkolwiek należy pamiętać o tym, by sprawę przemyśleć pod kątem oczekiwań oraz charakteru danego projektu, mając na względzie również to, że promocja jest istotnym czynnikiem uczestniczącym w procesie kreowania pozytywnego wizerunku organizatora. Dlatego też w omawianym kontekście bardzo ważną rolę odgrywają dwie cechy, a mianowicie konsekwencja oraz spójność przekazu, którego zadaniem jest dostarczenie precyzyjnych informacji zarówno na temat wystawy, jak i o korzyściach wynikających z uczestnictwa w niej.

Read More

Czas wystawy

Posted |

A możliwe błędy…

Równie istotne jest zaplanowanie terminu, który jest wypadkową paru istotnych elementów. Nie zaleca się, by kolidował z innymi podobnymi wydarzeniami. Wiele w tym momencie zależy także od możliwości, jakimi dysponują wystawcy oraz od tego czy organizator posiada własne pomieszczenia na ten cel, czy też musi je wynająć.

wystawa_czas

Ryzyko błędów i wnioski na przyszłość

Podejmując się organizacji wystawy, trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem popełnienia rozmaitych błędów. Przytrafiają się one nie tylko osobom po raz pierwszy biorącym udział w omawianych projektach, ale też i mającym już pewne doświadczenie w tym zakresie. Dlatego podczas prac nad planem zespół powinien wypracować także rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia pomyłek – a jeśli się już pojawią, warto wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość.

Read More

Plan

Posted |

Czyli  zadanie wielomodułowe

Podstawowym zadaniem zespołu jest opracowanie planu. Projekt należy potraktować jako wielomodułowe zadanie, co ułatwi realizację kolejnych punktów. Poza tym temat zawsze wymaga indywidualnego podejścia – każda wystawa jest inna i stawia przed organizatorami różne wyzwania. Jednakże wiele jest punktów wspólnych, żeby wspomnieć m.in. o:

plan

– terminie i miejscu wystawy,
– wyposażeniu wybranego miejsca,
– publikacjach i wydarzeniach towarzyszących wystawie,
– działaniach promocyjnych,
– budżecie,
– sprawach administracyjnych,
– aspektach prawnych,
– kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz ekspozycji,
– transporcie wystawy.

Read More

Zespół

Posted |

Od czego zacząć organizację wystawy?

Organizacja wystawy to złożone przedsięwzięcie, którego sukces jest podyktowany wieloma przesłankami. Wśród nich wymienia się m.in. plan oraz zespół, który zajmuje się jego realizacją. Są to bardzo ważne aspekty, którym należy poświęcić sporo uwagi, albowiem to od nich właśnie zależy rozwój wydarzeń.

zespol

Powołanie zespołu organizacyjnego

Charakter wystaw jest zróżnicowany, niemniej niezależnie od niego organizacja wiąże się z koniecznością podjęcia licznych działań, których podstawę stanowi dobry plan. Jak go ułożyć? Pierwszym krokiem jest powołanie zespołu organizacyjnego – w jego skład powinny wchodzić osoby pomysłowe, kreatywne i otwarte na nowe wyzwania. Muszą posiadać również kompetencje przydatne w kontekście realizacji konkretnego projektu. Spośród nich należy wyłonić szefa zespołu oraz jego zastępcę. Ponadto każdej z tych osób trzeba przydzielić określone obowiązki, za które będzie ona odpowiedzialna. Warto przy tej sposobności pamiętać również o:
– ustaleniu jasnych i zrozumiałych zasad współpracy,
– sprawnym przepływie informacji.

Read More