A możliwe błędy…

Równie istotne jest zaplanowanie terminu, który jest wypadkową paru istotnych elementów. Nie zaleca się, by kolidował z innymi podobnymi wydarzeniami. Wiele w tym momencie zależy także od możliwości, jakimi dysponują wystawcy oraz od tego czy organizator posiada własne pomieszczenia na ten cel, czy też musi je wynająć.

wystawa_czas

Ryzyko błędów i wnioski na przyszłość

Podejmując się organizacji wystawy, trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem popełnienia rozmaitych błędów. Przytrafiają się one nie tylko osobom po raz pierwszy biorącym udział w omawianych projektach, ale też i mającym już pewne doświadczenie w tym zakresie. Dlatego podczas prac nad planem zespół powinien wypracować także rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia pomyłek – a jeśli się już pojawią, warto wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość.

Postawa szefa zespołu odgrywa wówczas niebagatelną rolę – zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden podmiot, np. instytucja kulturalna, pragnie uczynić z wystaw wydarzenia cykliczne.