Jak promować wystawę?

Przygotowanie wystawy jest czasochłonnym przedsięwzięciem wymagającym sporych nakładów pracy i finansów. Aby efekty tych działań nie poszły na marne i nie pozostały bez echa, koniecznie należy zadbać o marketingowy aspekt przedsięwzięcia – bez odpowiedniej promocji nawet najlepiej zorganizowane wydarzenie nie będzie zauważone i nie wzbudzi dużego zainteresowania.

wystawy_net

Działania promocyjne to jeden z najważniejszych elementów każdego projektu mającego na celu zorganizowanie wystawy – nie ma przy tym znaczenia, co dokładnie jest jej przedmiotem. Możliwości w tym obszarze są obecnie ogromne, aczkolwiek należy pamiętać o tym, by sprawę przemyśleć pod kątem oczekiwań oraz charakteru danego projektu, mając na względzie również to, że promocja jest istotnym czynnikiem uczestniczącym w procesie kreowania pozytywnego wizerunku organizatora. Dlatego też w omawianym kontekście bardzo ważną rolę odgrywają dwie cechy, a mianowicie konsekwencja oraz spójność przekazu, którego zadaniem jest dostarczenie precyzyjnych informacji zarówno na temat wystawy, jak i o korzyściach wynikających z uczestnictwa w niej.

Potęga internetu

W dzisiejszych czasach spora część działań promocyjnych przeniosła się w wirtualną sferę. Internet jest bowiem potężnym i niezwykle skutecznym narzędziem komunikacyjnym pozwalającym dotrzeć w krótkim czasie do bardzo szerokiego grona odbiorców. Warto zatem wykorzystać go do reklamowania wystawy, co ma wiele zalet takich jak m.in.:
– multimedialny charakter przekazu,
– niewielkie koszty,
– zwielokrotnienie komunikatu, co przekłada się na szybszą reakcję odbiorców.
– Stosowanymi w tym obszarze narzędziami są w głównej mierze:
– internetowa strona organizatora,
– Facebook, gdzie można założyć odpowiedni profil i za jego pośrednictwem stworzyć oraz udostępnić wydarzenie,
– zewnętrzne strony o tematyce adekwatnej do danej wystawy,
– fora internetowe.