Od czego zacząć organizację wystawy?

Organizacja wystawy to złożone przedsięwzięcie, którego sukces jest podyktowany wieloma przesłankami. Wśród nich wymienia się m.in. plan oraz zespół, który zajmuje się jego realizacją. Są to bardzo ważne aspekty, którym należy poświęcić sporo uwagi, albowiem to od nich właśnie zależy rozwój wydarzeń.

zespol

Powołanie zespołu organizacyjnego

Charakter wystaw jest zróżnicowany, niemniej niezależnie od niego organizacja wiąże się z koniecznością podjęcia licznych działań, których podstawę stanowi dobry plan. Jak go ułożyć? Pierwszym krokiem jest powołanie zespołu organizacyjnego – w jego skład powinny wchodzić osoby pomysłowe, kreatywne i otwarte na nowe wyzwania. Muszą posiadać również kompetencje przydatne w kontekście realizacji konkretnego projektu. Spośród nich należy wyłonić szefa zespołu oraz jego zastępcę. Ponadto każdej z tych osób trzeba przydzielić określone obowiązki, za które będzie ona odpowiedzialna. Warto przy tej sposobności pamiętać również o:
– ustaleniu jasnych i zrozumiałych zasad współpracy,
– sprawnym przepływie informacji.